Siber Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri

Siber Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri, bilgi teknolojileri yazılım ve donanım altyapısına ilişkin güvenlik risk ve süreç yönetiminin iyileştirilmesi ve bu kapsamdaki mevzuat uyumluluğunun sağlanmasına ilişkin danışmanlık hizmetlerini kapsar.

gorsel_sol
Listeler
Hizmetin faydaları
Hizmetin faydaları

Kurumlara mevzuat ve standartlara uyumluluk sağlama kapsamında eksiklerini tamamlamada yol haritası çizilmektedir.

Hizmetin amacı
Hizmetin Amacı

Siber güvenlik altyapısının sıkılaştırılması, regülasyon uyumluluğunun sağlanması ve sertifikasyon temin süreçlerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

Image
mpls
Güvenlik Mimari Dönüşüm Danışmanlığı
Regülasyon Uyum Danışmanlığı

Güvenlik Mimari Dönüşüm Danışmanlığı, BT süreçleri ile BT altyapısında yer alan gereksinimleri ve bilgi güvenliği risklerini ele alarak bütünleşik bir güvenlik tasarımı oluşturmak amacıyla sağlanan danışmanlık hizmetidir. Güvenlik iyi uygulama örnekleri model alınarak, veri, uygulama ve BT altyapı (ağ ve sistem) sistemlerini kapsayacak şekilde altyapının yeniden tasarlanarak hedeflenen güvenlik mimarinin ortaya konması ve bu doğrultuda gerekli iyileştirmelerin hayata geçirilmesi sağlanmaktadır.

(ISO/IEC 27001:2013, KVKK, GDPS, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi vb.)

BGYS, KVKK, GDPR, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi gibi bilgi güvenliği kapsamına giren standart, mevzuat ve uygulamalara uyumluluğun sağlanması kapsamında verilen danışmanlık hizmetidir