Ülkemizde sağlık genel çatısı altında önemli çalışmalara imza atan; ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik vb. alanlarını denetleyen, düzenleyen ve ruhsatlandıran Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nu daha yakından tanımak ve yaptıkları çalışmaları kamuoyu ile paylaşmak için TİTCK Başkan Yardımcısı Eray Kaplan’a konuk olduk.

TİTCK ülkemizin yeni kurulan kurumlarından biri. Kurumun kısa bir tarihçesini öğrenebilir miyiz?

TİTCK yeni kurulan bir kurum olsa da Sağlık Bakanlığı çatısı altında geçmişi eskiye dayanıyor. 2003 yılında yayınlanan Sağlıkta Dönüşüm Programı’ndaki “Akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma” maddesinden hareket ile gerekli çalışmalar yapılarak İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün dönüştürülmesi sonucu 02.11.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı özel bütçeli bir kurum olarak kurulmuştur.

TİTCK’nın çalışma alanları nelerdir? Bu alanlarda yapılan bazı projelerden bahsedebilir misiniz?

Genel olarak ülkemizde ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik vb. alanlarını denetleyen, düzenleyen ve ruhsatlandıran kurumuz. İlaç ve tıbbi cihazlarda klinik araştırmalar, fiyatlandırma gibi konularda çalışmalarımız mevcut. İlgili mevzuatları çıkaran ve kuralları belirleyen bir konumdayız.
Diğer yandan, sağlık bilişim alt yapısının oluşturulması ve çalıştırılması ile ilgili tamamladığımız, devam eden ve planladığımız projelerimiz var. Bunlardan ilk akla gelen İlaç Takip Sistemi. İlaçların üreticiden, imalatçıdan, ithalatçıdan alınıp eczanelerden son kullanıcıya kadar karekod ile takibinin yapıldığı projemiz ile bu alanda dünyada ilk ve tek sisteme Türkiye sahiptir.

Bu projenin benzerini tıbbi cihaz ve kozmetik alanında yapalım fikrinden yola çıkarak Ürün Takip Sistemi projesine başladık ve hayata geçirdik. Bu projede de yaygınlaştırma safhasındayız.

Elektronik Renkli Reçete projemizde de bugüne kadar fiziki reçeteye yazılmak durumunda kalınan uyuşturucu ve psikotrop türünde kontrole tabi bazı ilaçların reçete süreçlerinin elektronik ortama aktarılmasını başardık. Bu proje ile yaklaşık 80 kalem ilacın reçete süreçleri dijitalleştirilerek hekimlerimizin önlerindeki ekranlar ile bu süreçler kolayca yönetilebilir hale geldi.

Ruhsatsız ve Endikasyon Dışı İlaç Yönetim Sistemi (REİYS) ise hekimlerin hastalarının kullanmasını uygun ve faydalı gördükleri ilaçları öneri olarak bizlere sunduğu bir sistem. Komisyonumuz bu sistemden gelen önerileri değerlendirerek uygun gördüğü ilaçlara onay vermekte ve sonrasında hekim tarafından bu ilaçlar reçete edilebilmekte.

Başkan Yardımcılığı görevinizden önce Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordunuz. Bu süreçte hangi projelere imza attınız?

Daire Başkanlığım süresince Ürün Takip Sistemi projesinin ilk fazının açılışı ve vatandaşın hizmetine sunmak bizlere nasip oldu. Renkli Reçete Projesi ise başından sonuna kadar bu dönemde gerçekleşti. Ruhsatsız ve Endikasyon Dışı İlaç Yönetim Sistemi de yine benzer şekilde planlamadan başlayıp hizmete sunmaya kadar Daire Başkanı olduğum süre zarfından gerçekleştirdiğimiz projelerimizden birisiydi.

En büyük projemiz kağıt kullanımını tamamen ortadan kaldırmak

Daire Başkanlığım süresince yaptığımız ve bugün bu görevde iken takibini yaptığımız projelerin yanında kurum olarak en büyük hedefimiz kağıt kullanımını bitirmek. Bugün kurumlarımız dijitalleşiyor, e-Dönüşüm projeleri ile süreçlerini elektronik ortama taşıyorlar. Bu değerli projelerin tam olarak maksadına hizmet etmesi gerekiyor. Ben dijitalleştim diyen bir kuruma bugün hala bir evrak fiziki olarak gelip taranıp e-İmza ile imzalandıktan sonra çıktısı alınıp posta yolu ile gönderimi gerçekleşiyor ise bu dijitalleştim demek değildir. Dijitalleşmeyi sadece e-İmza veya e-Arşiv sistemleri ile sınırlandırmak yanlış.

ESY projemiz ile Kurumda titiz bir çalışma sonucunda kağıt kullanımının zorunlu olmadığı tüm süreçlerimizi elektronik ortama taşıdık ve taşımaya devam ediyoruz. Böylelikle hem çalışmalarımız daha güvenli ve hızlı şekilde gerçekleşiyor hem de çevremize karşı sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluyoruz.

TİTCK olarak kamudaki en dijital kurum olduğumuzu rahatlıkla ifade edebilirim.

TİTCK bugün kamudaki en dijital kurum diyorsak bunu yapılan çalışmaların bir çıktısı olarak ifade ediyoruz. Kurum içi süreçlerimiz, paydaş odaklı süreçlerimiz ve vatandaş odaklı hizmetlerimizde dijitalleşme oranlarımızı yükselterek hizmette verimliliği arttırmaya çalışıyoruz.

Kurum içi süreçlerde yakaladığımız %70 dijitalleşme oranını, paydaş odaklı süreçlerimizde %80’lere çıkardık. Vatandaş odaklı süreçlerimizde ise şu an %50 oranındayız, e-Devlet Kapısı entegrasyonu ile bu oranın da yükseleceğini söyleyebiliriz.

Başarı ile sonuçlanan ve devam eden projelerden bahsettik. Peki bu projelerin başarısındaki sır nedir?

Odağımızda insan olması, insanımız için samimiyetle bir şeyler yapmak için yola çıkmamız başarıyı getiren önemli faktörlerden. Diğer bir husus ise iyi bir ekibe sahip olmak. Üçüncü olarak da iyi çözüm ortakları ile birlikte çalışmak. Burada Türksat’ı iyi bir çözüm ortağımız olarak değerlendirebiliriz. Özel sektörde doğru firmalar ile çalışmak da ayrıca önem arz etmekte. Doğru teknolojik tercihleri yapmak da diğer bir faktör. Bu tercihlerde başarının sırrı ise istişareden geçiyor. İş yaptığımız, paydaşımız olan, hizmetlerimizin ulaştığı kişi ve kurumları dinlemeyi oldukça değerli buluyorum. Örneğin, bir mevzuat yapacağımız zaman o mevzuat kime temas edecekse bir araya gelip konuşmayı tercih ediyoruz. Bu sayede yaklaşık 2,5 yıldır hiç başarısız projemiz yok. Hepsinden alnımızın akı ile çıkmayı başardık.

Son olarak önümüzdeki dönem projelerinizden bahsedebilir misiniz?

Bizi oldukça heyecanlandıran ve ilk defa sizler aracılığı ile kamuoyuna duyuracağımız bir projemiz var. Dünyada örneği hiç olmayan bir Elektronik Ruhsat Yazılımı projesi. Kağıt kullanımını kaldırmaya çalıştığımız ESY projesini bir adım öteye götürerek istenmesi gereken ve dijital olarak doğrulayabileceğimiz hiçbir evrağı istemesek diye düşündük. Ruhsat çok önemli peki kağıda basılan ruhsatın bize faydası nedir? sorusundan hareket ile bu projenin ilk tohumları zihinlere ekilmeye başlandı. Doğru soruları sorduğunuzda inovatif projeler de üretilmeye başlanıyor.

Ayrıca, projelerimiz ile elimizde oluşan verileri bilgiye dönüştürmek için veri madenciliği çalışmalarımız ile de vatandaşlarımıza daha farklı nasıl faydalı oluruz diyerek yeni projelerde fikir aşamasındayız.

Netice itibariyle insanımız her şeyin en iyisine layık. Biz de buna inanıyor; Kurum olarak çalışmalarımızı bu doğrultuda kararlılıkla sürdürüyoruz.

Haber Kategorisi: