MPLS Nedir?

E-Dönüşüm İletişim Altyapısı (MPLS) hizmetl, Kamu Hizmetlerinin Bütünleşik ve Etkin Şekilde Sunumu çerçevesinde Kamu Kurumlarının Merkez ve Uç noktaları arasında güvenli ve kapalı devre iletişim altyapısının oluşturulması için Servis Sağlayıcılar (ISP) aracılığı ile E-Dönüşüm İletişim Altyapısı (MPLS) hizmeti Kamu Kurumlarına sunulmaktadır.

MPLS Sistemi

MPLS Türkçedeki karşılığı Çoklu Protokol Etiket Bağlaşması’ dır.
  • MPLS protokolü ile IP adresleriyle birlikte paketlere bütün iletişim yöntemlerince tanınan bir etiket eklenmekte ve eklenen etiketler bütün yönlendiricilere tanıtılmaktadır. Böylece aynı etikete sahip kaynak ve hedef noktalar bütün ağ tarafından bilinmekte ve bu noktalar arasında iletişim daha hızlı gerçekleştirilmektedir.
  • MPLS şebekesi üzerinde her kullanıcı için ayrı VPN alanları (Güvenli ve Kapalı Ağ) oluşturulur.
  • Bu VPN alanları içinde kullanıcılara ait uç bağlantılar tanımlanır. Böylelikle her kullanıcı için MPLS şebekesi üzerinde sanal, güvenli ve birbirinden bağımsız bir şebeke oluşturulur.
  • Kurumların ülke genelindeki farklı bölgelerde bulunan ofisleri, şubeleri, bayiî, müşteri acenta veya distribütörleri ile sürekli, güvenilir ve kesintisiz veri, ses ve görüntü iletişimi kurmaları için oluşturulmuş güvenli ve kaliteli altyapı hizmetidir.
  • Kritik uygulamalar önceliklendirilmekte ya da daha çok kapasite ayrılarak kullanıcı memnuniyetini ve iş sürekliliği en üst düzeyde tutulmaktadır.

MPLS Hizmeti Faaliyetleri

2012 Yılı içerisinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ve T.C. Devlet Demiryolları ile TÜRKSAT A.Ş. arasında söz konusu kurumların uç noktaları ile merkez arasındaki iletişim alt yapısının MPLS alt yapısına taşınması amacıyla iş birliği protokolü imzalanmıştır.

Bu kapsamda;

  • T.C. Sosyal Güvenlik Kurumuna ait yaklaşık 500 uç nokta,
  • T.C. Devlet Demiryollarına ait yaklaşık 300 uç nokta,

MPLS alt yapısına taşınmış ve hizmet verilmeye başlanmıştır.

MPLS (İletişim Altyapısı Projeleri)

  • SGK E-Dönüşüm Projesi İletişim Altyapısı Hizmet Sunumu Projesi
  • TCDD Merkez ve Taşra Teşkilatı İletişim Altyapısı Hizmet Alımı Projesi