Bilgi güvenliği günümüzde kurumların işlerini sağlıklı şekilde yürütebilmeleri açısından hayati öneme sahip hâle gelmiştir. Bilgi güvenliğine yönelik saldırılar, kurumsal olarak hem maddi zarara, hem de itibar kaybına yol açmaktadır. Kurumsal ölçekte bilgi güvenliğini sağlamada en etkin yöntem, bilgi güvenliğini sistematik ve kapsamlı bir şekilde ele alarak, gerekli güvenlik tedbirlerini uygulamaktır. TÜRKSAT Siber Güvenlik Hizmetleri ile kurumunuzun siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hızlı ve etkin çözümler bulabileceksiniz.

.

Sızma (Penetrasyon) Testi Hizmeti

Sızma testi hizmeti, kurumsal ağda kapsamı belirlenen ağ ve sistem bileşenlerinde bulunan güvenlik zafiyetlerinin belirlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması hizmetidir.

Kazanımlar
Bu hizmet, saldırganlar güvenlik zafiyetinden faydalanarak kuruma sızmadan önce, güvenlik açıklarının görülmesine yardımcı olmaktadır. Bilişim varlıklarının güvenlik durumunu saldırganların bakış açısıyla görmeyi ve olası saldırılara karşı daha hazırlıklı olmayı sağlar. Ayrıca kurum çalışanlarının Bilgi Güvenliği Farkındalık Seviyesi ölçülür.

Siber Güvenlik Olgunluk Değerlendirme Hizmeti

Siber Güvenlik Olgunluk Değerlendirme Hizmeti, mevcut güvenlik kontrollerinin analiz edilerek, kurum BT altyapı güvenlik olgunluk skorunun ve önceliklendirilmesi gereken sıkılaştırma başlıklarının belirlenmesini içeren danışmanlık hizmetidir.

Kazanımlar
Bu hizmet, saldırganlar güvenlik zafiyetinden faydalanarak kuruma sızmadan önce, güvenlik açıklarının görülmesine yardımcı olmaktadır. Bilişim varlıklarının güvenlik durumunu saldırganların bakış açısıyla görmeyi ve olası saldırılara karşı daha hazırlıklı olmayı sağlar. Ayrıca kurum çalışanlarının Bilgi Güvenliği Farkındalık Seviyesi ölçülür.

Uygulama Güvenliği Test Hizmeti

Siber saldırılar, büyük oranda uygulamaları hedef almaktadır. Uygulama Güvenliği Test hizmeti, uzmanlarımız tarafından, uygulamalar üzerindeki zafiyeti ve sonucunda ortaya çıkabilecek veri sızıntılarını engellemek amacıyla Kara Kutu, Gri Kutu ve Beyaz Kutu testlerinin gerçekleştirmesi hizmetidir.

Kazanımlar
Zafiyet, saldırganlar veya art niyetli kullanıcılar tarafından kötüye kullanılmadan tespit edilir ve giderilir. Kurumsal ve hassas verinin korunması sağlanır. Kritik uygulamaların güvenlik açısından detaylı değerlendirmesi yapılır.Güvenlik Mimari Dönüşüm Danışmanlığı

Güvenlik Mimari Dönüşüm Danışmanlığı, BT süreçleri ile BT altyapısında yer alan gereksinimleri ve bilgi güvenliği risklerini ele alarak bütünleşik bir güvenlik tasarımı oluşturmak amacıyla sağlanan danışmanlık hizmetidir. Güvenlik iyi uygulama örnekleri model alınarak, veri, uygulama ve BT altyapı (ağ ve sistem) sistemlerini kapsayacak şekilde altyapının yeniden tasarlanarak hedeflenen güvenlik mimarinin ortaya konması ve bu doğrultuda gerekli iyileştirmelerin hayata geçirilmesi sağlanmaktadır.

Kazanımlar
Bilgi güvenliği mimarisinin iyileştirilmesi ile kurum BT altyapısı, iç ve dış tehditlere karşı daha güvenli bir altyapı özelliği kazanarak saldırı atak yüzeyi daraltılmış olur. Kurum çapında ortak bir risk yönetimi dili kazanılarak bütünsel bir risk yaklaşımı geliştirilir. Gereksinimler maliyet etkin bir yaklaşımla önceliklendirilerek, siber güvenlik alanında doğru yatırımların hayata geçirilmesi sağlanır.

Yönetilen Güvenlik Hizmetleri

Yönetilen Güvenlik Hizmetleri, Siber Güvenlik Operasyon Merkezi bulunmayan, ya da kurulu bir SOC yapısı olup işletecek insan kaynağı bulunmayan Kurum ve Kuruluşlara SOC işletim desteği kapsamında verilmesi hizmetidir. Diğer hizmetlerimize ek olarak Olay İzleme ve Olay Müdahale, Ayrıcalıklı Hesap Yönetimi, Veri Sızıntı/Kayıp Önleme, Uç Nokta Güvenlik, Siber Tehdit İstihbarat Hizmeti, Donanımsal Güvenlik Hizmeti, Marka ve Mail koruma hizmetleri sağlanmaktadır.

Kazanımlar
Kurumun BT altyapılarının güvenlik seviyesini artırmak, saldırı yüzeyini azaltmak ve bilgi güvenliğini sağlamak yolunda kurması ve işletmesi gereken sistemler için ilave yatırım ve iş gücü geliştirmesine gerek olmaksızın altyapı güvenliği sağlanabilmektedir.

Regülasyon Uyum Danışmanlığı

BGYS, KVKK, GDPR, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi gibi bilgi güvenliği kapsamına giren standart, mevzuat ve uygulamalara uyumluluğun sağlanması kapsamında verilen danışmanlık hizmetidir.

Kazanımlar
Kurum güvenlik olgunluk seviyesini artırmak ve istenen çerçevelere uyumluluğu sağlamak için mevcut altyapı güvenlik seviyesinin, istenen standart/mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi ve gereksinimlerin sağlanması için yapılması gereken iyileştirmelerin belirlenmesi sağlanır.