Avrupa Birliği Horizon2020 MSCA RISE programı kapsamında desteklenen GreenDC projesinde veri merkezlerinde enerji tüketiminin optimum düzeye getirilmesi için bir karar destek sistemi aracı geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Proje, akademik kuruluşlar ve özel sektör firmaları tarafından karşılıklı etkileşime ve bilgi paylaşımına uygun olarak yürütülmektedir.

gorsel_sol
Faydaları
Listeler
Enerji Talep Tahmini Yapılabilmesi
Enerji Talep Tahmini Yapılabilmesi

Enerji taleplerinin çeşitli yöntemler kullanılarak daha iyi tahmin edilmesi sağlanacaktır.

Enerji Tasarrufu Sağlanması
Enerji Tasarrufu Sağlanması

Eenerji israfının ve CO2 emisyonlarının minimize edilmesini sağlayacak stratejiler geliştirilecektir.

Neden GreenDc?

Geliştirilen doğrusal olmayan tahmin modeli ve simülasyon aracı veri merkezi yöneticilerinin dinamik olarak enerji arzı ve talebi ile ilgili olarak what-if analizleri yapmasına imkân sağlayacaktır.