Siber Olgunluk Risk ve Güvenlik Denetimi Uygulaması

Siber Olgunluk Risk ve Güvenlik Denetimi Uygulaması ile;

  • Denetim ve değerlendirme çalışmalarında gerçek olgunluk düzeyi görülmektedir,
  • Envanter yönetimi sağlanabilmektedir,
  • Varlık Kritiklik değerlendirmesi yapılabilmektedir,
  • Teknik değerlendirme yapılabilmektedir.
gorsel_sol

Kamu ve özel sektör bilgi teknolojileri altyapılarının siber güvenlik olgunluğunun değerlendirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

SORGU Fonksiyonlar
Varlık Yönetimi

 

Kurumun varlık altyapısını dinamik olarak yönetebilmesi sağlanmaktadır.

Uyumluluk Değerlendirme

İstenen mevzuat, standart ya da çerçeve doğrultusunda BT altyapısı uyumluluğunun tespiti sağlanarak gerekli iyileştirilmelerin yapılabilmesi için yol haritası çizilmesine yardımcı olmaktadır.

Teknik Denetim

 

Uyumluluk kriterleri doğrultusunda yapılan değerlendirmelerin teknik doğrulamasını yapabilmek amacıyla sistem üzerinden yapılabilecek uyumluluk kontrolleri ön tanımlı scriptlerle denetlenmektedir.

Görev Yönetimi

Varlık yönetimi ve varlıklar üzerinden sağlanacak uyumluluk değerlendirmeleriyle ilgili görev atamaları ve görev takibi sağlanabilmektedir.

Raporlama

Yapılan değerlendirmeler neticesinde güvenlik olgunluk seviyesinin karşılaştırmalı olarak ölçülmesi ve izlenmesini sağlayan raporlama modülüdür.