TÜRKSAT Coğrafi Bilgi Teknolojileri (CBT) Markası ile; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknolojileri kullanılarak görüntü işleme, dijital fotogrametri, global konum belirleme, konuma dayalı servisler, mobil (lidar) haritacılık, coğrafi veri üretimi ve coğrafi programlama hizmetleri sunulmaktadır.

Hizmetler
Listeler
Coğrafi Bilgi Sistemi Hizmetleri
TÜRKSAT Coğrafi Bilgi Teknolojileri (CBT) Markası ile; Coğrafi bilgi sistemleri alanında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.
 • Proje Yönetimi
 • Fizibilite Etüdü
 • Coğrafi Veri Üretimi
 • Sistem Analizi
 • Coğrafi Veritabanı Tasarımı
 • Sistem İşletme ve Bakım
 • Coğrafi Analizler 
 • Eğitim
Görüntü İşleme Hizmetleri
TÜRKSAT Coğrafi Bilgi Teknolojileri (CBT) Markası ile; uzaktan algılama ve görüntü temini/işleme alanında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.
 • Ortogörüntülerin Üretilmesi
 • Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi
 • Geometrik, Atmosferik, Spektral ve Konumsal Düzeltmeler
 • Görüntü Sınıflandırma
 • Görüntü Kıymetlendirme
 • Detay Çıkarımı
 • Değişiklik Analizi Uygulamaları
Ürünler
GÖKTÜRK-1
PLEAIDES
GEOEYE-1
WORLDVIEW-3
WORLDVIEW-4

Yerli ve millî uydum olan Göktürk-1'in teknik özellikleri tabloda yer almaktadır.

Yörünge

680 km, Güneş Eş Zamanlı

Fırlatma Tarihi/Yeri

05 Aralık 2016, Korou-Fransız Guyanası

Ana Yüklenici    

Telespazio (İtalya)

Asgari Görev Ömrü   

7 yıl 3 ay

Görüntüleme Kapasitesi

Günde 902 görüntü (15x15 km çerçeve)

Aynı yeri tekrar çekme süresi

3 gün @ 30o Roll  

21 gün @ Nadir

GSD (Çözünürlük)

Siyah-Beyaz (Pankromatik): 0,5 m

Renkli (Multispektral): 2 m

Görüntü Genişliği

15 km

Çekim Modları

Nokta, Şerit, Stereo, Geniş Alan

Konum Hassasiyeti

Yatay: 10 Metre @ CE90 (Yer Kontrol Noktasız)

Dikey: 20 Metre @ LE90 (Yer Kontrol Noktasız)

Fransa Airbus firmasına ait PLEAIDES Uydusu teknik özellikleri tabloda yer almaktadır.

Yörünge

694 km; Güneşle eş zamanlı

Fırlatma Tarihi/Yeri

2 Aralık 2012, European Space Centre, Fransa

Asgari Görev Ömrü 

10 yıl 

Aynı yeri tekrar çekme süresi

3 gün @ 30o Roll

21 gün @ Nadir

GSD (Çözünürlük)

Siyah-Beyaz (Pankromatik): 0,5 m

Renkli 4 Bantlı (Multispektral): 2 m

Görüntü Genişliği

20 km

Amerika Birleşik Devletleri Maxar Firmasına ait GEOEYE-1 Uydusu teknik özellikleri tabloda yer almaktadır.

Fırlatma Tarihi/Yeri

6 Eylül 2008, Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü, Kalifornia

Yörüngesel Yüksekliği

681km

Uydu Ömrü -Tahmini

10 yıldan fazla

Spektral Bantlar

Siyah-Beyaz (Pankromatik): 0,5 m

Renkli 4 Bantlı (Multispektral): 2 m

Yersel çözünürlük (Pan/MS)

0.41m / 1.65m

Radyometrik Çözünürlük 

11bit

Çerçeve Genişliği

15.2 km

Yeniden Geçiş Aralığı 

3 günden az

Amerika Birleşik Devletleri Maxar Firmasına ait WORLDVIEW-2 Uydusu teknik özellikleri tabloda yer almaktadır.

Fırlatma Bilgileri

Tarih: 8 Ekim, 2009

Fırlatma Aracı: Delta 7920

Fırlatma Alanı: Vandenberg Hava Üssü, Kaliforniya-ABD

Yörünge

Yükseklik: 770 kilometre

Tip: Güneş Senkronizasyonlu

Periyod: 100 dakika

Uydu Ömrü -Tahmini

7/25 yıl

Spektral Bantlar

Pankromatik + 8 band Multispektral

Yersel çözünürlük (Pan/MS)

Pankromatik: 0.46 metre GSD (nadir)

Multispectral: 1.84 metre GSD (nadir)

Radyometrik Çözünürlük 

11-bit dinamik aralığı

Çerçeve Genişliği

16.4 kilometre 

Tek Geçiş sırasında elde edilebilecek maksimum alan

65.6 km x 110 km mono (nadir)

Yeniden Geçiş Sıklığı

1.1 gün- 1 m. GSD veya daha az 3.7 gün 20° off-nadir veya daha az (0.52 m. GSD)

Lokasyon Doğruluğu(CE90)

6.5m CE90 doğruluğu (araziden gelen distorsiyonları katmadan)

 

Amerika Birleşik Devletleri Maxar Firmasına ait WORLDVIEW-3 Uydusu teknik özellikleri tabloda yer almaktadır.

Fırlatma Tarihi

13 Ağustos 2014

Yörünge

Yükseklik: 617 km

Tip: Güneş Senkronize, 1:30 pm 

Periyodu: 97 dk

Ömür

Hesaplanan Görev Süresi:7 / 25 yıl

Tahmini Servis Süresi:10 / 12 yıl 

Sensör Bandları

Pankromatik: 450-800 nm

8 Multispektral: (kırmızı, yakın kırmızı, kıyısal, mavi, yeşil, sarı, yakın-IR1 ve yakın-IR2) 400 nm - 1040 nm 8 SWIR: 1195 nm - 2365 nm

12 CAVIS Bandı: (çöl bulutları, aerosol-1, aerosol-2, aerosol- 3, yeşil, su-1, su- 2, su-3, NDVI-SWIR, sirrus, bulut) 405 nm - 2245 nm

Sensör Çözünürlüğü ( veya Yersel Örnekleme Aralığı)

Pankromatik (Nadir): 0.31 m GSD Nadir - 0.34 m  20° Off-Nadir

Multispektral (Nadir): 1.24 m Nadir, 1.38 m  20° Off-Nadir 

SWIR Nadir: 3.70 m Nadir, 4.10 m  20° Off-Nadir

CAVIS Nadir: 30.00 m

Dinamik Aralığı

11-bit  Pan ve MS; 14-bit SWIR

Çerçeve Genişliği

13.1 km (Nadirden)

Tek Geçişte Maks. Devamlı Yapılacak Çekim alanı (30 derece off-nadir açısı)

Mono: 66.5 km x 112 km (5 strips)

Stereo: 26.6 km x 112 km (2 pairs)

Lokasyon Doğruluğu(CE90)

Performans <3.5 m CE90 (yer kontrol noktası olmadan)

Kapasite

680,000 km2 günlük çekim

 

 

 

Amerika Birleşik Devletleri Maxar Firmasına ait WORLDVIEW-4 Uydusu teknik özellikleri tabloda yer almaktadır.

Algılayıcı Bandları

Pankromatik

4 Multispektral

Yörünge Yüksekliği

617 km

Uydu Ömrü

12 yıl

Sensör Çözünürlüğü (veya Yersel Örnekleme Aralığı)

Pankromatik (Nadir)  0.31 m

Multispektral (Nadir) 1,24 m

Çerçeve Genişliği

13.1 km  nadir

Off-Nadir Görüntüleme

Nomina olarak +/- 45 derece (off-nadir) 

Opsiyonel daha Yüksek Açılar da mevcuttur.

Dinamik Aralık

11-bit  (Pan ve MS)

Lokasyon Doğruluğu(CE90)

<4 m CE90 (yer kontrol noktası olmaksızın)

Kapasite

680,000 km2 günlük

Sektörler
Çevre ve Şehircilik
 • Kent atlaslarının oluşturulması
 • Çevre kirliğinin belirlenmesi
 • Kaçak yapılaşmanın belirlenmesi
 • Arazi örtüsü ve kullanımının belirlenmesi
 • Zaman içinde meydana gelen değişimlerin izlenmesi
 • Yeni yerleşim alanları, yollar, bisiklet yolları, yeşil alanlar, sanayii bölgeleri vb. planlanması
 • Tarihi turistlik yerlerin ve sit alanlarının korunması
 • Akarsu, göl, deniz kirliliğin belirlenmesi
 • Kıyı çizgilerinin belirlenmesi
 • Yer yüzü deformasyon tespiti
 • Altlık görüntü ihtiyacı
Tarım
 • Tarım ürünlerinin çeşitliliğinin belirlenmesi
 • Tarım ürünlerinin fenolojik gelişiminin takip edilmesi
 • Bitkilerin su stresinin belirmesi
 • Bitki hastalıklarının tespit edilmesi
 • Tarım sigortalarının yönetimi (kuraklık, hastalık)
 • Planlı tarım yönetimi
 • Kaçak tarım alanlarının tespiti
 • Rekolte ve verimlilik tahminleri
 • Arazi örtüsü ve kullanımının tespit edilmesi
Orman
 • Orman türlerinin belirlenmesi
 • Orman mesçere haritalarının üretilmesi
 • Hastalık tespiti
 • Orman yangınları hasar tespiti
 • Çölleşmenin takip edilmesi
Denizcilik ve Kıyı Yönetimi
 • Kıyı çizgisi izleme
 • Deniz araçlarının tespit edilmesi
 • Gemi atıklarının izlenmesi
 • Deniz kirliliği izleme
 • Deniz yüzeyi sıcaklık dağımı hesaplama
Hidroloji
 • Su kaynakları yönetimi
 • Deniz yüzeyi sıcaklık dağılımı belirleme
 • Su kirliliği tespit ve izleme
Afet Yönetimi
 • Afet öncesi ve sonrası tespit
 • Deprem hasar analizi
 • Sel ve taşkın  izleme
 • Orman yangınlarının izlenmesi ve hasar tespiti