ArşivNet

Arşivnet ürünü ile arşiv malzemelerinin elektronik ortamda saklanması, tasniflenmesi ve arşiv sürecini tamamlaması amaçlanmıştır. Java platformunda geliştirilmiş Arşivnet ürünü, BELGENET ve diğer EBYS çözümleri ile entegre çalışabilmektedir. Arşivnet elektronik belgelerin yanı sıra, tarama modülü ile taranarak Optik Karakter Tanıma’dan (Optical Character Recognition-OCR) geçirilmiş fiziksel belgeler için de kullanılabilmektedir. 

gorsel_sol

ArşivNet Özellikleri

  • Kuruma özel arşiv malzemesi tanımlama (belge, form, plak vb.)
  • Fiziksel ve elektronik arşiv dizini yapısı yönetimi
  • Evrak tarama 
  • Zamanlanabilir OCR işlemleri 
  • Veritabanı ve dosya sistemi entegrasyonu
  • Arşiv malzemesi damgalama
  • İçerik arama (full-text search) 
  • Standartlara uygunluk
  • Gelişmiş loglama yönetimi
  • Erişim yönetimi