Arşivnet ile arşiv malzemelerinin elektronik ortamda saklanması, tasniflenmesi ve arşiv sürecini tamamlaması amaçlanmıştır. Java platformunda geliştirilmiş ArşivNet, BELGENET ve diğer EBYS çözümleri ile entegre çalışabilmektedir. ArşivNet elektronik belgelerin yanı sıra, tarama modülü ile taranarak Optik Karakter Tanıma’dan (Optical Character Recognition-OCR) geçirilmiş fiziksel belgeler için de kullanılabilmektedir.

gorsel_sol
Özellikler
Listeler
Arşiv Malzemesi Tanımlama
Arşiv Malzemesi Tanımlama

Kuruma özel arşiv malzemesi tanımlama (belge, form, plak vb.) yapılarak arşivler kendi içinde türüne göre ayrıştırabilmektedir.

Arşiv Dizin Yönetimi
Arşiv Dizin Yönetimi

Fiziksel ve elektronik arşiv dizini yapısı yönetimi oluşturularak kuruma özel arşiv oluşturulabilmektedir.

Evrak Tarama
Evrak Tarama

Tarama modulü ile evrak tarama işlemleri yapılabilmektedir.

OCR İşlemleri
OCR İşlemleri

Zamanlanabilir OCR İşlemleri yapabilmekte, bu sayede belgeler kolayca bulanabilmesi sağlanmaktadır.

Entegrasyon Kabiliyeti
Entegrasyon Kabiliyeti

Veritabanı ve dosya sistemi entegrasyonu uyumluluğu sayesinde diğer sistemlerinizle birlikte çalışabilmektedir.

Damgalama
Damgalama

Arşiv malzemesi damgalama özelliği sunulmaktadır.

Full Text Search
Full Text Search

Belgeler üzerinde içerik araması yapabilmektedir.

Standartlara Uyum
Standartlara Uyum

Arşivcilik standartlarına ve kurallarına uygun çalışabilmektedir.

İşlem Kaydı Tutabilme
İşlem Kaydı Tutabilme

Gelişmiş loglama yönetimi özelliği sayesinde tüm kullanıcı işlemleri kayıt altına alınabilmektedir.

Yetkilendirme
Yetkilendirme

Kullanıcı ve erişim yönetimi özelliği sayesinde kullanıcılar ihtiyaçlar doğrultusunda yetkilendirilebilmektedir.