Ağ ve İletişim Altyapısı (VPN MPLS), kamu kurumlarının Bilgi İşlem Merkezleri ve uç noktaları arasında internet ortamından bağımsız, kuruma has güvenliğin ve izlenebilirliğin sağlandığı, şebeke içinde yedekli ve kesintisiz bir kapalı devre iletişim altyapısıdır.

gorsel_sol
Sağlanan Faydalar
Image
Belgeye Çoklu Ulaşım
Alt Hizmetler
Listeler
Siber Güvenlik Desteği
Siber Güvenlik Desteği

Kuruma özel kurulan ağ güvenliği için uzaktan ve yerinde güvenlik desteği verilmektedir

Ağ İzleme Uygulaması
Ağ İzleme Uygulaması

Kurum bünyesinde hizmet verilen devrelerin izlenebilmesi için web tabanlı ağ izleme uygulaması hizmetinin verilmesidir.

Süreç Takip ve Ağ İzleme Yazılımı
Süreç Takip ve Ağ İzleme Yazılımı

Merkez ve uç noktalarda verilen hizmetlerin kayıt altına alınması, talep süreçlerinin izlenmesi, kurulan ağ özelliklerinin izlenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması için Kuruma özel yazılım desteği verilmektedir.

Altyapı Kurulumu
Altyapı Kurulumu

Kurum talepleri doğrultusunda merkez veri merkezi/sistem odası, taşra uç noktada kablolama, cihaz taşınması/montajı, cihaz konfigürasyonu/güncellemesi, uç nokta için fiber optik/uydu/Radyolink/Mobil altyapı tesisi, vb. hizmetlerin verilmesidir.

Takip Edilen Süreçler
Image
MPLS Süreçleri
  • İhtiyaç Belirleme; müşteri taleplerine (nokta sayısı, band genişliği vb.) uygun olarak topoloji ve altyapı projelendirilmesi gerçekleştirilir.

  • Altyapının Kurulması; merkez ve uç noktalarda altyapı kurulumu gerçekleştirilir.

  • Merkezin Kurulması; merkezde kurulan altyapı üzerinde gerekli cihazlar temin edilerek Kurum talepleri doğrultusunda özelleştirilir ve çalıştırılır.

  • Hizmetin Sunumu; merkez ve uç nokta altyapı ve cihaz kurulumları gerçekleştirildikten sonra hizmet sunumuna başlanır.

  • Hizmetin Takibi ve Operasyonu; hizmet sunumu başlamasıyla birlikte 7/24 sistem takip edilerek iş sürekliliği sağlanır. Uzaktan veya yerinde müdahale edilmesi gereken durumlarda konusunda uzman ekip aracılığıyla gerekli destek verilir.