Arşiv Dijitalleştirme

Dijital Arşiv Sistemi, basılı tüm materyalin (kitap, belge, kağıt, kaset, cd, afiş) dijital ve kâğıtsız ortamda herhangi bir programa bağlı yahut bağıntısız bir şekilde yönetimi ve dijital ortamda saklanmasıdır. Materyalin yapılandırılması, sınıflandırılması, saklanması yahut kullanılması istenilen verilerin (proje adı / kodu, ilçe, pafta, ada, parsel, sayı, karar, karar no vb.) dijitalleştirilerek kullanıma hazır bir veri bankası oluşturulmasıdır.

gorsel_sol
Sistemin Faydaları
Sistemin Amacı
 • Materyal içeriğine ulaşımın kolaylaştırılması,
 • Harcanacak işgücü ve zamandan tasarruf sağlanması,
 • Materyalin asıllarının yıpranmasını önlemesi,
 • Materyale çoklu ulaşım sağlaması, 
 • Paylaşım kolaylığı sağlaması,
 • Mekan ve dokunma bağlılığı yaratmaksızın ulaşımın sağlanması,
 • Verimliliğin sağlanması
 • Sayılabilecek faydalardan sadece birkaçıdır.
 • Bilginin bir yahut birden çok kullanıcı/ortamdan kullanımını sağlayarak hem materyalin yıpranmasının önlenmesi hem de bilgiye daha kolay ulaşılmasını sağlamak,
 • Kullanılacak olan tüm materyalii kolay ve hızlı bir şekilde erişilebilir, güncellenebilir ve paylaşılır hâlde bulabilmek,
 • Materyalin basımı, kopyalanması, dosyalanarak arşivlenmesi işlemlerinde harcanan emek, zaman ve masrafların en aza indirgenmesi ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde aktarılması,

Dijital Arşiv Sistemi Alt Hizmetleri


 

Listeler
Ayrıştırma & Hazırlık
Ayrıştırma & Hazırlık

Ayrıştırma ve hazırlık aşamaları sayesinde dijitalleştirilecek materyalin dijitalleştirmeye uygunluğu, barındırdığı bilginin kullanılabilirliği gibi çalışmalar yapılmaktadır.

İndeksleme
İndeksleme

İndeksleme materyallerin sadece dijital bir ortama aktarılması değil aynı zamanda daha kolay ve anlaşılır bir bütünlük içerisinde bulunmasını sağlaması çalışmalarını içermektedir.

Arşiv kurulumu
Arşiv kurulumu

İhtiyaçlara ve fiziksel şartlara en uygun ve işlevsel fizikler arşivin kurulumu ve işletimi profesyonel bir açısıyla arşivin işlevselliğinin sağlanması kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.

Arşivnet Yazılımı
Arşivnet Yazılımı

Türksat iç kaynaklarıyla hazırlanmış ArşivNet yazılımında hem fiziksel hem dijital arşivinizi yönetebilirsiniz.

Dijitalleştirme Aşamaları


 

Tasnifleme
Belge taramayı engelleyen malzemelerden
temizleme ve bölümlere ayırma.
Tarama
Uygun cihazlarda ve kalitede
dijital ortama aktarılması
İndeksleme
Belirlenen veri alanları ile süreçlere
uygun algoritmalara uygun hale getirilmesi
Kontrol
Yapılan işlemlerin kontrolü ve
hataların tespiti
Aktarma
Uygun dijital ortamlara ve
depolama ünitelerine aktarımı