18 Kasım 2022 - 10.46
Genel

Kısa özet: İlk bilgisayarın yapılmasından 2 yüzyıl geçmesinden sonra bilişim dünyası, bulut sistemleriyle, kaynakların ve sistem yönetimi uzmanlığının daha verimli kullanılır hale getirilmesiyle farklı bir aşamaya gelmiştir. Bulut bilişimin bir uygulaması olan Self servis fonksiyonlarla iş mantığının paylaşımı hiç olmadığı kadar kolaylaşmıştır. 

 

 

 

 

Bulut Bilişim ve Uygulamaları (IaaS, PaaS, SaaS ve FaaS)

Hesaplama, tarihin başından beri insanlık için hayati bir önemli taşımaktadır. Tarım için akarsuların taşma dönemlerini hesaplamaktan, uzay araçlarının iniş vektörlerini hesaplamaya kadar birçok alanda ilerlemenin yolunu açmıştır. Hesaplama araçları da insanlık tarihinin ilerlemesi ile farklı gereksinimleri karşılayacak şekilde evrimleşmiş, araç yapımında geri kalan ülkeler, teknolojik yarışta geride kalmıştır.
Bulut bilişim ve uygulamaları, bu araç yarışının alanlarından biridir. Oxford sözlüğü Bulut Bilişimi (Cloud Computing), internete bağlı bir ağ içinde bulunan sunucuların, veri depolaması, yönetimi ve işlenmesi için kullanımı olarak tanımlar. Bulut bilişim yöntemleri geleneksel barındırma hizmetlerinin girmediği soyutlama katmanlarına girerek insan gücünün, ayrıntılı kaynak paylaşımı sayesinde ise kaynakların verimli kullanımını sağlar.

Self Servis Altyapı (IaaS), Self Servis Platform (PaaS), Self Servis Yazılım (SaaS) ve Self Servis Fonksiyon (FaaS) Bulut bilişim ürünlerine örnek olarak verilebilir.