06 Aralık 2023 - 14.46

Özel yazılım projesi, kurum, kuruluşların ve işletmelerin ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilmiş yazılımlardır. Her kuruluşun iş yapış biçimi farklıdır. Özel yazılım projeleri, kuruluşun kültürüne, iş yapış biçimine, önceliklerine, süreçlerine ve yeteneklerine uygun olarak geliştirilen; rafta satılan ürünler (COTS) ile karşılanamayan, kuruluşa özel terzi dikim sistemler olarak açıklanabilir. Özel yazılım projelerinde kuruluşların iş yapış biçimi ve mevcut süreçlerinin incelenmesi sonucu ihtiyaçları belirlenir. Özel yazılım projesi geliştirme aşaması öncesinde kurumların ya da işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak sistemin mimarisi ve iş akışları tanımlanır. Özel yazılım projeleri ile süreçler optimize edilerek elektronik ortamda nasıl işletilebileceğine karar verilir. Gereksinimler çıkarılır ve kuruluşun mevcut bilgi işlem altyapısına ve kaynaklarına uygun olarak belirlenecek programlama dili ile gereksinimlerin elektronik ortama aktarılması sağlanır.

Türksat Bilişim özel yazılım proje geliştirme hizmetinde yaşam döngüsü aşamalarına ve PMP proje yönetimi standardına uygun olarak süreç yürütülmektedir. Kurum kültürüne ve projenin yapısına göre şelale modeli veya çevik metodoloji ile yazılım projesi geliştirme yapılmaktadır.

3453

Özel Yazılım Projesi Yaptırmadan Önce Dikkat Etmeniz Gerekenler:        

•             Özel yazılım projesinin amacının ve hedef kitlesinin belirlenmesi

•             Kurum ya da işletme yazılım ihtiyaçların/gereksinimlerin doğru belirlenmesi

•             Kurum kültürü, iş yapış biçimi ve iş süreçlerinin doğru aktarılması

•             Kurumun mevcut bilişim altyapısına uygun yazılım projesi geliştirme yapma tecrübesi olan firmalarla çalışılması

•             Yazılım geliştirme yaşam döngüsü standartlarını uygulayan firmalar ile çalışılması

•             Özel yazılım projesi geliştirmesinde görev alacak tüm paydaşların belirlenmesi ve sürece dahil edilmesinin sağlanması

•             Çalışma modelinin belirlenmesi

•             Yazılım metodolijisinin belirlenmesi

Türksat Bilişim ile Özel Yazılım Proje Geliştirmenin Faydaları Nelerdir?  

•             Siz yazılımın özelliklerine göre süreçlerinizi değiştirmek zorunda kalmazsınız, Türksat Bilişim’in uzman proje yöneticileri ile yazılım size uygun olarak geliştirilir

•             Operasyonel süreçlerinizin elektronik ortama aktarılması ile süreçlerde aksayan/uzun süren işlemler görülebilir

•             Kuruluşunuza özel hazırlanmış rapor ve gösterge ekranları, karar destek altlığı olarak kullanılabilir

•             İhtiyaç duyduğunuz veri ve bilgiye hızlı ve etkin şekilde ulaşabilirsiniz

•             İşlerinizi daha hızlı yaparak zamandan tasarruf edebilirsiniz

64

Türksat Bilişim Yazılım Projesi Süreçleri:

•             Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi

•             Yazılım gereksinimlerinin çıkarılması

•             Yazılım tasarımının yapılması

•             Kodlama çalışmaları

•             Test ve veri aktarımı

•             Devreye Alma

•             Bakım ve Garanti