06 Aralık 2023 - 15.27

Türkiye’nin en kritik bilişim altyapılarının siber güvenlik hizmetlerini üstlenen Türksat Bilişim uzmanları kurum ve işletmelere verdiği siber güvenlik danışmanlık hizmeti ile aşağıdaki konularda destek olmaktadır.            

 • Kurum varlıklarını analiz etmek ve hangi siber güvenlik ölçütlerine ihtiyaç duyulduğunu belirlemek

 • Kurumun karşılaşılabileceği siber riskleri ve tehditleri belirlemek

 • Kurumun varlıklarını korumak için siber güvenlik protokolleri/kuralları oluşturmak ve güvenlik planları tasarlamak

 • Kurumun bilgi güvenliği ekiplerini koordine etmek ve görev paylaşımı yapmak

 • Zafiyet testleri yaparak olası siber tehditleri analiz etmek, alınacak aksiyonları belirlemek ve oluşturulan raporla birlikte kurumu bilgilendirmek

 • İhtiyaca yönelik teknoloji ve siber güvenlik danışmanlık hizmeti pozisyonlama  

534

Neden Siber Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti Almalısınız?               

Gelişen teknoloji ile birlikte kurumların karşı karşıya kaldığı en önemli tehditlerden birisi siber saldırılardır. Bu nedenle kritik kurum ve işletmelerin siber güvenlik danışmanlığı hizmetine partnerlik eden Türksat Bilişim uzmanları ile kurum ve işletmelerin ihtiyaçlarına göre özel çalışmalar hazırlanmaktadır.

 • Korunma : Sürekli gelişmekte olan Siber tehditlere karşı  siber güvenlik açıklarını belirler ve bu riskleri azaltacak stratejiler geliştirmek

 • Yönetmeliklere Uygunluk : Kurumlar hassas verilerini koruyabilmek için uyması gereken mevzuatlar ve düzenlemelere ihtiyaç duymaktadır. Uyumlulukların sağlanabilmesi için sistem ve süreç uygulamalarına yardımcı olmak

 • Çözüm : Analiz raporlarına binaen siber güvenlik ihtiyaçlarına yönelik doğru çözümlerin oluşturulması

 • Operasyonel Müdahale : Siber Güvenlik alanında uzman ve koordinasyon sahibi personeller ile güvenlik operasyonlarının yönetilmesi    

Siber Güvenlik Danışmanlığı Hizmetimizden Kimler Faydalanabilir?         

 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler

 • Büyük ölçekli kurumsal işletmeler

 • Devlet Kurumları

 • Sağlık Hizmeti kuruluşları

 • Finansal Kurumlar

 • Perakende İşletmeler