/
Ankara
Bilişim

AUS Türkiye 4. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

AUS Türkiye’nin 31 Mart 2021 tarihinde Ankara’da düzenlenen 4. Olağan Genel Kurul toplantısında AUS Türkiye Yeni Yönetim ve Denetim kurulları belirlendi. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Esma Dilek getirilirken, Türksat A.Ş. Bilişim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Halil Yeşilçimen, Yönetim Kurulu’na seçildi.

Genel Kurul’da seçilen yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına Mehmet Ömerbeyoğlu ile Muhammed Alyürük’ü, Saymanlığa ise Hamdi Aydın’ı seçti. AUS Türkiye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi 2014-2023 ve Eki Eylem Planında (2014-2017) yer alan eylem uyarınca 2016 yılında kuruldu. Akıllı ulaşım sistemleri konusunda çalışan resmi kurumların ve kuruluşların yanı sıra, ticari firmaları, STK’ları, üniversiteleri, yazılım firmalarını ve belediyeleri tek çatı altında toplayana AUS Türkiye, tüm kurumların birbirleriyle uyum içinde çalışması amacıyla görevini yürütüyor.