/
Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK)
Bilişim

Siber güvenlikle ilgili olarak toplumun tüm katmanlarında farkındalık oluşturulması amacıyla 2. kez düzenlenen Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi, 14 Şubat 2019 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda Türksat’ın desteğiyle gerçekleştirildi.

Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen, yerli teknolojilerin geliştirilmesine ve kritik altyapılarda kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik politika, strateji ve eylem planlarının tartışıldığı etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve TBD Başkanı Rahmi Aktepe katıldı.

Türksat Kurumsal Bilgi ve Siber Güvenlik Yönetimi Direktörü Mehmet Ali Ortayatırtmacı, “Mobil Ağlarda Siber Güvenlik” başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer aldı. Ortayatırtmacı, konuşmasında şunları söyledi:

 “Teknolojinin gelişimine paralel olarak siber tehditlerin atak yüzeyi de hızla genişliyor. Şimdiye kadar bilgi ve iletişim araçları bize kısıtlı bir etkileşim ve mobilite sağlıyordu. Bu durum teknolojinin küçülmesi, sensör kabiliyetlerinin gelişmesi ve iletişim yüksek kapasiteler sunmayla birlikte değişiyor. Bu değişim sayesinde yeni kabiliyetlere kavuşuyoruz.

Sağlık sektöründen örnek veren Ortayatırtmacı, konuşmasına şu şekilde devam etti:

Önceleri bir ameliyat için yapılan tüm hazırlıklar ayrı ayrı çıktılarda yer alırken, şimdilerde artırılmış gerçeklikle beraber hastanın tüm verisi, görselleştirilerek hastaya yansıtılabiliyor. Böylece beyin ameliyatlarında risk minimize edilirken, beraberinde sisteme yüklenen sorumluluğun büyüklüğüne bağlı olarak siber tehditlerin oluşturacağı risk ölümcül hâle gelebiliyor.

Kritik altyapılara yapılacak bir saldırının, tüm ülkeyi etkileyebileceğini vurgulayan Ortayatırtmacı, “tüm bu hususlar dikkate alındığında siber güvenlik anlamında yapılması gereken çok iş var. Bu ihtiyacı karşılamak için bilişim altyapılarını korumaya yönelik tüm paydaşlarla işbirliği yapmaya mecburuz. Aksi hâlde pek çok sorunla karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

Türksat’ın yürüttüğü siber güvenlik faaliyetlerine de değinen Ortayatırtmacı, şöyle konuştu:

Siber güvenlik altyapılarının daha güvenli hâle gelmesi için hem bilişim altyapıları özelinde hem de uydu teknolojileri tarafında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uyduda Ka-Bant ve Ku-Bant üzerinden verdiğimiz hizmetlere ek olarak HTS uyduları IoT güvenliğine yönelik hizmetler sunuyor olacağız. Bilişim altyapılarında kullanılan pek çok ürünü test ediyoruz, Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda yeni teknolojilere yönelik geçiş projeleri (ağ sanallaştırma projeleri, SOC kurulumu vb.) yapıyoruz.”