/
İzmir
Bilişim

İZFAŞ ve Türkiye Bilişim Derneği tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen İzmir Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı, Türksat A.Ş. desteğiyle 12-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Fuarİzmir’de kamu, üniversite ile özel sektörden yaklaşık 300 profesyonelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı İlker Tabak’ın açılış konuşmasıyla başlayan kurultayda, bilişim sektörü hizmetlerinden, elektronik imzaya e-Devlet Kapısı portalından bilişim hizmetlerinin insan ilişkilerine etkisine kadar birçok konu masaya yatırıldı. Kurultay kapsamında, gerek uluslararası alanda gerekse Türkiye’de bilişim hukuku alanında karşılaşılan sorunlar üzerinde duruldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen panel, çalıştay ve seminerlerde teknolojik gelişmelerin hukuki yansımalarıyla ilgili akıllardaki sorular uzman kişilerce yanıtlandı.

Kurultaya, Türksat Genel Müdür Yardımcısı Halil Yeşilçimen, Yazılım Geliştirme Direktörü Ahmet Savaş ve Avukat Başak Deprem katıldı. 14 Mayıs’ta sona eren kurultayda Avukat Başak Deprem, “Buluttan Yapay Zekâya Teknolojide Yeni Trendler ve Hukuk” başlıklı oturumda, e-Devlet Bilgi Toplumu Direktörlüğü’nden Zekeriya Sönmez ise “e-Devlet Kapısı’nda Yerel Yönetimler” başlıklı oturumda sunum gerçekleştirdi.