Arşiv Dijitalleştirme

Dijital Arşiv Sistemi, basılı tüm materyalin (kitap, belge, kağıt, kaset, cd, afiş) dijital ve kâğıtsız ortamda herhangi bir programa bağlı yahut bağıntısız bir şekilde yönetimi ve dijital ortamda saklanmasıdır. Materyalin yapılandırılması, sınıflandırılması, saklanması yahut kullanılması istenilen verilerin (proje adı / kodu, ilçe, pafta, ada, parsel, sayı, karar, karar no vb.) dijitalleştirilerek kullanıma hazır bir veri bankası oluşturulmasıdır.

gorsel_sol
Sistemin Faydaları
Sistemin Amacı
Alt Hizmetler
Dijitalleştirme Aşamaları
 • Materyal içeriğine ulaşımın kolaylaştırılması,
 • Harcanacak işgücü ve zamandan tasarruf sağlanması,
 • Materyalin asıllarının yıpranmasını önlemesi,
 • Materyale çoklu ulaşım sağlaması, 
 • Paylaşım kolaylığı sağlaması,
 • Mekan ve dokunma bağlılığı yaratmaksızın ulaşımın sağlanması,
 • Verimliliğin sağlanması
 • Sayılabilecek faydalardan sadece birkaçıdır.
 • Bilginin bir yahut birden çok kullanıcı/ortamdan kullanımını sağlayarak hem materyalin yıpranmasının önlenmesi hem de bilgiye daha kolay ulaşılmasını sağlamak,
 • Kullanılacak olan tüm materyalii kolay ve hızlı bir şekilde erişilebilir, güncellenebilir ve paylaşılır hâlde bulabilmek,
 • Materyalin basımı, kopyalanması, dosyalanarak arşivlenmesi işlemlerinde harcanan emek, zaman ve masrafların en aza indirgenmesi ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde aktarılması,

Ayrıştırma & Hazırlık

Ayrıştırma ve hazırlık aşamaları sayesinde dijitalleştirilecek materyalin dijitalleştirmeye uygunluğu, barındırdığı bilginin kullanılabilirliği, gereksiz fazlalıklardan kurtarılması, saklanma ömrünün belirlenmesi,

İndeksleme

İndeksleme materyallerin sadece dijital bir ortama aktarılması değil aynı zamanda daha kolay ve anlaşılır bir bütünlük içerisinde bulunmasını sağlaması,

Arşiv kurulumu

Arşiv kurlumu sayesinde, profesyonel bir bakış açısıyla arşivin işlevselliğinin sağlanması,

Arşiv-Net Yazılımı

Arşiv-Net yazılımı sayesinde ihtiyaca uygun çözümlerin sunulması

Belgelerin Taramaya Hazırlanması

Materyalin üzerinde bulunan ve dijitalleştirmeye engel teşkil eden zımba, ataç gibi malzemelerin temizlenmesi, dijitalleştirilmesi uygun görülmeyen materyalin ayrıştırılması ve gerekli dijitalleştirme donanımının kurulması,

Tarama

Materyallerin uygun ölçü ve özellikteki tarayıcılar ile taranarak dijital ortama aktarılması,

Görüntü İyileştirme

Dijital ortama aktarılan verinin gerek görüntü gerekse de belirlenen algoritmalara uygunluğunun sağlanması,

İndeksleme;

Materyalin dijital ortamda erişimi için belge türü, numara, tarih, sayı vb bilgileriyle özdeşleştirilmesi,

Aktarma

Materyalin orijinal haline uygun olarak dijitalleştirilen halinin kullanıma uygun bir ortama (yazılım) aktarımının yapılması,