/
Ankara
Bilişim

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Türksat arasında 14 Aralık 2017 tarihinde imzalanan “Su Kaynaklarının Sayısallaştırılması; Tipoloji, Kütle ve Risk Çalışmalarının Yapılarak İzleme Programlarının Hazırlanması Projesi” Kapanış Toplantısı 3 Kasım 2021 tarihinde Anadolu Downtown Otel’de gerçekleştirildi.

Toplantının açılış Konuşmaları, Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Akif Özkaldı, Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Hurşit Ağırcan ve Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen tarafından yapıldı. Proje paydaş kurumlarından yetkililerin katıldığı toplantıda, konuşmacılar projede üstlendiği roller dolayısıyla TÜRKSAT’ a teşekkürlerini ifade ettiler.

Toplantıya TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Savaş, Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörü Serdar Küpcü ve Proje Yöneticisi A. Onur Mutlu ve Esin Gönencan TÜRKSAT adına katılım sağladı. SYGM Çalışma Grup Sorumlusu Ozan Soytürk sunumunda, proje ile elde edilen sayısal su kaynakları verileri ile ülke genelinde bütün yer üstü sularının miktar ve kalitesinin izlenebilmesi, merkezi ve yerel planlamaların yapılması ve istatistiki verilerin üretilmesi, kurulan coğrafi tabanlı bir bilgi sistemi üzerinden doğru, etkin, güncel ve tarihsel verilerin görüntülenmesi, sorgulanması ve raporlanmasının sağlanmakta olduğunu ifade etti.